מילות השיר:
הבוחר בשירי זמרה
מלך חי העולמים
הבוחר בשירי זימרה
ישתבח שימך לעולמים

הבוחר בשירי זימרה
מלך חי העוחמים
הבוחר בשירי זימרה
אנגן לך לעולמים

פזמון:
שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אזמרה לך