מילות השיר:
אתאנו לחלות פניך
כי חסד ואמת יקדמו פניך
נא אל תבישנו
נא אל תשיבנו ריקם מלפניך

פזמון:
סלח לנו, שלח לנו
ישועה ורחמים ממעונך

אתאנו לבקש ממך כפרה
איום ונורא, משגב לעיתות בצרה
תחיינו תחננו ובשמך נקרא

פזמון...

תפילה לעני כי יעטוף
ולפני ה' ישפוך שיחו