מילות השיר:
עובר אני בסמטאות, שומע לחישה, לחישה של סודות, סודות של קדוש

צרות רבות עברה, מלחמות ומשברים, זו העיר היקרה, אדמת החכמים

פזמון:
צפת זה חיוך האנשים, געגוע לבתים העתיקים, סודות נסתרים בין האבנים, הייתה ותהיה לנצח נצחים.

כל יהודי, אליה נקשר, אל עיר של חיים ואור, סיפורה המוכר, עודנו מסופר, ונמשך מדור לדור...

פזמון...