מילות השיר:
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם,
מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל