מילות השיר:
עכשיו אני כותב איזה ניגון קטן
שיר שאף אחד אינו מכיר
ניגון קטן לאדון עולם
שממטיר עלינו גשם רחמים
ואולי מישהו יתחזק מזה
ומישהו אחר יתעורר
ותהיה שמחה גדולה בשמיים
ותהיה שמחה גדולה בשמיים


ממשיך לרוץ עם הניגון הזה
שיר שכבר כולם מכירים
ניגון קטן שנותן הרבה
שמעורר את הניצוץ היהודי
ואולי מישהו יתרגש מזה
ומישהו אחר יזמר
ותהיה שמחה גדולה בשמיים
ותהיה שמחה גדולה בשמיים


ואולי הניגון הזה עוד יגיע
עד לשערי רקיע
ושם לפני מלך מלכי המלכים
אולי יעורר קצת רחמים


נסיים כעת את הניגון הזה
שיר שכבר כולם אוהבים
ניגון קטן שנותן הרבה
שמעורר את הניצוץ היהודי
והנה, הנה משהו מתחזק מזה
הנה מישהו אחר מתעורר
ויש שמחה גדולה בשמיים
ויש שמחה גדולה בשמיים...