מילות השיר:
אנה הלך דודך היפה בנשים
אנה פנה דודך ונבקשנו עימך
דודי ירד לגנו לערוגות הבושם
לרעות בגנים וללקוט שושנים
אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים