מילות השיר:
למען אחי ורעיי אבקשה טוב לך למען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך