מילות השיר:
דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד
משלו
דע לך
שכל עשב וְעשב
יש לו שירה מיוחדת משלו
וּמשירת העשבים
נעשה ניגון
של רועה

כמה יפה
כמה יפה ונאה
כששומעים השירה
שלהם
טוב מאוד
להתפלל ביניהם
וּבשמחה לעבוד את השם
ומשירת העשבים
מתמלא הלב
וּמשתוקק

וּכְשהלב
מן השירה מתמלא
ומשתוקק
אל ארץ ישראל
אור גדול
אזי נמשך והולך
מקדושתה של הארץ עליו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של רועה
נעשה ניגון
של הלב.