מילות השיר:
יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה
שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו