מילות השיר:
מה אבקש ממך
אלוקים בשמים
מה אבקש
ובמה אבורך
כמו ילד קטן שישן וחולם לו בליל
כמו ילד קטן הדובר למלאך

שהגשם יבוא בזמנו בעיתו
שכל מה שנפעל יבורך
ויבוא שלום השלום והסוף למדון
שהילד הקט עוד יפרח

שנראה רק טובה
שנחוש בברכה,
שהבית ימלא שמחה
ונגור באחווה,
ונחיה עם תקווה
שכל זה יימשך לעולם