מילות השיר:
מבקש ומחפש ומקווה ומתאמץ
ושואל לא מתבייש ושוב דורש ומתעקש
וכועס ומתאפס ומוחל ומתפרנס
מתרצן ומתגבש ומחיך וקצת קורץ

הו הו הו הו
הו הו הו הו
הו הו הו הו
אנחנו דור מצוין
כי הזמן עובר עובר
אנחנו ביחד
מי יודע עד למתי
כי הזמן עובר עובר
אנחנו ביחד
מי יודע כמה כדאי