מילות השיר:
העולם הזה יפה
כולם יודעים
אבל מה קשה
לראות את הדברים
כולם עייפים
וכולם עסוקים
אוי אוי אוי
ואני יושב
מביט באנשים
לא רואה טיפה
של אור על הפנים
כולם עצבניים
וכולם עצובים
אוי אוי אוי
וכל הזמן אומרים
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
שויינה זיי דיי עם הפחד
קימה הרס כולם ביחד
בואו נפתח בריקוד שמח
אגנצה שמחה
פריילך פריילך
קדימה רבותי
די עם הפחד
קימה אויוס
כולם ביחד
בואו ונפצץ שמח
גוזמה יהודים
פריילך פריילך
ואני אחד שלא
שובר כלים
מנסה תמיד לקרוא
את הכללים
שלא תמיד
עוזרים ולא תמיד נוחים
אוי אוי אוי
מנסה להיות
חביב אל הבריות
ולא תמיד לראות
את כל הבעיות וכולם מצביעים
עלי וצוחקים
אוי אוי אוי
וכל הזמן אומרים
אוי אוי אוי אוי ....
שויינה זיי דיי עם הפחד
קימה הרס כולם ביחד
בואו ונפתח בריקוד שמח
אגנצה שמחה
פריילך פריילך
קדימה רבותי
די עם הפחד
קדימה אויוס כולם ביחד
בואו נפצח בריקוד שמח
אגנצה יהודים פריילך פריילך
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי