מילות השיר:
לפני שנים הרחק מכאן נשמה ירדה אל העולם
כתר מלכות עליו עמוד החסידות
מאיר תורת הפנימיות

בן לקדושים שמים מעידים
כל אורחותיו מתוקנים
בא בשערים לעשות רצון האלוקים
בעולמות עליונים

טוב שם משמן טוב
רבי ישראל בעל שם טוב
אוסף הוא נשמות טועים ממעמקים

קירב גם אנשים פשוטים
כי לפניו הכל שווים
מוסר נפשו כדי להשיב עוד יהודי
קיימתי צוואת אבי

טוב שם משמן טוב...