מילות השיר:
איך הזמן חולף כל כל הרבה מתרחש דרך מה שקיים
הכל סובב והולך ושוב השמש תתחדש ומה יתרון לאדם
ואני לא עומד איך אפשר למזג לקיים את הזמן
קשר עם המהות רוחניות ומציאות לא בשמים הם כאן

צל חולף הוא הזמן ויש בו נצח אין סוף מקיים
ומה יתרון לאדם אם אין בו נצח

איך הזמן הזה מעלים מכסה שעה רודפת שעה
סוד ההוויה יש מסובב ויש סיבה אז שמח בחלקך
עבר והווה ועתיד לכל עניין יש תפקיד הארץ כאן לעולם
דור הולך ודור בא סוף דבר הכל נשמע כי זה כל האדם

צל חולף...