מילות השיר:
שיר פשוט כפול משולש מרובע
שיר פשוט כפול משולש מרובע
פשוט נ כפול נח משולש נחמ מרובע
נחמן מאומן

טרילילילילי טרילילילילה
זהו שיר הגאולה