מילות השיר:
אני אוהב אני אוהב ת'קוידש בורכו
אני אוהב אני אוהב ת'קוידש בורכו
כל היום כל היום כל היום כל היום
אני אוהב אני אוהב ת'קוידש בורכו

כי הוא נתן לנו מילה
כי הוא נתן לנו תפילה
והוא נתן לנו בחירה
והוא נתן לנו בכורה
כי הוא נתן לנו מורא
כי הוא נתן לנו תורה

אני אוהב אני אוהב
אני אוהב אני אוהב
ת'קוידש בורכו!!