מילות השיר:
ריבונו של עוילום ריבונו של עולם תן לי תניגון המושלם
ריבונו של עוילום ריבונו של עולם תן לי תניגון המושלם
יש מלאך שיש לו אלף ראשים ולכל ראש יש אלף לשונות
ולכל לשון יש אלף זמירות אוווווווו
שהמלאך הזה עומד משורר אז כל העולם כל העולם מתעורר!
נ נח נחמ נחמן מאומן נ נח נחמ נחמן מאומן
נ נח נחמ נחמן מאומן נ נח נחמ נחמן מאומן

אם כל העולם היו שומעים את התורה שלי עם הניגון והריקוד שלה
אז היו כולם מתבטלים מחמת התענוג ככלות הנפש
אם כל העולם היו שומעים את התורה שלי עם הניגון והריקוד שלה
אז היו כולם מתבטלים אפילו עשבים וחיות


ריבונו של עוילום ריבונו של עולם תן לי תניגון המושלם
ריבונו של עוילום ריבונו של עולם תן לי תניגון המושלם
נ נח נחמ נחמן מאומן נ נח נחמ נחמן מאומן
נ נח נחמ נחמן מאומן נ נח נחמ נחמן מאומן