מילות השיר:
אין לנו על מי לסמוך
אין לנו על מי לסמוך
אין לנו על מי לסמוך
רק על אבינו שבשמיים

ריבונו של עולם ריבונו של עולם איי איי איי
ריבונו של עולם ריבונו של עולם איי איי איי
ריבונו של עולם ריבונו של עולם איי איי איי
ריבונו של עולם ריבונו של עולם איי איי איי

אוי אוי אוי רחם רחם הצל הצל הושיע
אוי אוי אוי רחם רחם הצל הצל הושיע
אוי אוי אוי רחם רחם הצל הצל הושיע
אוי אוי אוי רחם רחם הצל הצל הושיע!