מילות השיר:
שעה אחת ביום אני צריך להתבודד ולשלוח תחינתי בפניך
ולבקשך להתקרב אליך
להגיד כל רצונותיי ולהביע משאלותי בפניך
כי ממך הרפואה, כי ממך הפרנסה, כי ממך האהבה, כי ממך הישועה
ואתה טוב ומיטיב לכל נכון השם לכל קוראיו לכל אשר יקראהו באמת.

שעה אחת ביום אני צריך להתבודד ולשלוח תחינתי בפניך
ולבקשך להתקרב אליך
לספר כל הרפתקאותי וכל מה שעובר עליי בפניך
כי ממך הרפואה, כי ממך הפרנסה, כי ממך האהבה, כי ממך הישועה
ואתה טוב ומיטיב לכל נכון השם לכל קוראיו לכל מי שיקראהו באמת