מילות השיר:
הכי חשוב זה להיות שמח
הכי חשוב זה להיות שמח
הכי חשוב זה להיות שמח
הכי חשוב זה להיות שמח
כי באמת העצבות והמרה השחורה זו ממש עבודה זרה
כי באמת העצבות והמרה השחורה זה שורש כל הרע

הכי חשוב זה להיות שמח
הכי חשוב זה להיות שמח
הכי חשוב זה להיות שמח
הכי חשוב זה להיות שמח

כי באמס העצבוס והמויירה שחויירה זו ממש עבויידה זרה

כי באמת העצבות והמרה השחורה זו ממש עבודה זרה

כי באמת העצבות והמרה השחורה זו ממש עבודה זרה
כי באמת העצבות והמרה השחורה זה שורש כל הרע
וזאת וזו ממש עבודה זרה וזה שורש כל הרע
וזאת וזו ממש עבודה זרה וזה שורש כל הרע
וזאת וזה וזאת וזה וזאת וזה