מילות השיר:
בדרכים רבות הלכנו
לחפש קורטוב אמת
לא הססתי מלנגוס בו
במעדן החטא
לא מצאנו את עצמנו
אין עוד טעם לכחש
התרבות הזאת לא לנו
כי בלבנו אש

ואני הקטן
השפל שבין כולם
עומד פה נרעד ונדהם
ואני הקטן
האחרון שבעם
עומד פה נרגש ונפעם

כי אתה קדוש
ושמך קדוש
קדושים כל יום
יהללוך סלה

בכלה נפסד החומר
נחש החוש עוד משקר
כשעוצמים את העיניים
סוף האמת להתבאר

וקשה לתפוס בשכל
גם הדמיון פה מאכזב
אבל יש שליט לעסק
ואותנו הוא אוהב

ואני הקטן...