מילות השיר:
כבר שנים הוא מהלך מחפש את התשובה
איפה נמצאת האמת איפה אהבה?!

כבר שנים הוא מחפש בודק בכל פינה
האם אתם יודעים לאמר איפה הנחמה?!

מים חיים אל כלי מים חיים אל כלי
מיים חיים, מיים חיים, מים חיים אל כלי

ללא מילים זועק הוא היכן הרפואה?!
צריך גם לפלס את הדרך בשביל האורה

מים חיים אל כלי מים חיים אל כלי
מיים חיים, מיים חיים, מים חיים אל כלי

המים הטובים את צימאוני מרווים כל כך הרבה שנים עדיין מפכים
עדיין מחכים למים הזכים כל כך הרבה שנים כל כך הרבה שנים

מים חיים אל כלי מים חיים אל כלי
מיים חיים, מיים חיים, מים חיים אל כלי