מילות השיר:
ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג
עם מקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענגו מטובך