מילות השיר:
לשיר למעלה
אל הציפורים לשלוח
נופל אחורה
ידיים תופסות אותי
לקחת נר
ולנגן ביחד
מה שאבד
בחושך נאבד
חוזרים הביתה
מתחיל להרגיש שמח
בסוף הלילה
נשקיף מראש הר
ארבעתנו