מילות השיר:
חדש מקדשנו, זכרה נחרבת,
טובך מושיענו, תנה לנעצבת.

קול רנה וישועה, לישראל השמיעה,
בבא חזיון תשועה, צור מצמיח ישועה.