מילות השיר:
מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי ה'

טראכט נאר אריין די חסדים פון דיין טאטע'ן
ער העלפט דיר,
ער גיט דיר,
ער היט דיר בכל שעתא

חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו
כי לא כלו רחמיו,
טאטע,
איך דאנק דיר דערויף.