מילות השיר:
אשרינו משכימים ומעריבים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות
אשרינו שאנו משכימים
אשרינו שאנו מעריבים
ומייחדים שמך בכל יום תמיד.