מילות השיר:
ירושלים אורו של עולם
ומי אורה של ירושלים
הקדוש ברוך הוא