מילות השיר:
בית א' :
אני רואה אותך מביט בי בעיניים
מתרגשות
מחייך אליי ועיניך מאירות
אני מאלוקים קיבלתי מתנה ואשמור
על האור
החיוך על הפנים ואתה מאיר ימים
כמו האש במערה
שבחושך לי היא מאירה ...

פזמון :
אתה האור בלילותי
אתה זריחה שבחיי
לעולם אוהב אותך ואלך בדרכך
אתה אצלי בנשמה
איתך הדרך כה קלה
אתה מלאך הנשמה יד ממך רק לעזרה...

בית ב' :
אני לך שומע ואיתך תמיד מצליח בחיים
אתה כמו גן השושנים
בלילות עליי שמרת ואהבתך נתת לי
אתה אבי
מלמעלה אלוקים אשמור אותך לעולמים
אהבת שאיתך תודה לחיות איתך זה מתנה

פזמון...