מילות השיר:
כמה שמים
וצבע תכלת עד אין סוף
כמה הים הוא עמוק
והאופק רחוק
הכל מלמעלה
ואת האמונה צריך לשמור
נסתכל על הטוב מקרוב
כי יש מקום גם לחשוב
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
כמה שמים
כמה שמש , כמה חום
חסד נפלא כל היום
נביט אל המרום
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו