מילות השיר:
אשא עיניי אל ההרים
מאין יבוא עזרי
עזרי מעם השם עושה שמים וארץ