מילות השיר:
והביא אותנו
אל הארץ הזאת
ונתנה לנו
ארץ אשר היא
היא זבת חלב ודבש
הוי עלה נעלה
וירשנו אותה
כי יכול כי יכול
נוכל לה