מילות השיר:
הרוצה לקנות חכמה מה יעשה
ישב בישיבה הרבה ניסו ולא עלתה בידם אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו