מילות השיר:
ותתן לנו
ולכל ישראל
חיים טובים וארוכים
ותפקדנו בפקודת
ישועה ורחמים
ותשלים בתינו
ותשכן שכינתך בינינו
והאר נרנו
שלא יכבה לעולם ועד
והאר פניך ונושעה