מילות השיר:
מה רבים הם פלאי שמיים כמו עולם בלב המים
כמה יפה היא היצירה נפלאות כל הבריאה
מה רבים הם פלאי שמיים אל ארץ רוח יישקו המיים
הם נסתרות לאל תכלית כי זאת ידעתי מראשית

חפש את מה שלא רואים ואז תראה
חפש את הקיים דרכו של הבורא
חפש את מה שלא רואים ואז תראה
כי האל אחד ושמו אחד

פזמון:
פתח לבי בתורתך בתפילה חזק אותי אליך
בכל מעשה יידי ובחיי אלוקי
פתח לבי בתורתך בתפילה חזק אותי אליך
בכל מעשה יידי ובחיי אלוקי

מה רבים הם פלאי שמיים
עולם יפה מאור עיניים
כמה יפה היא התורה שם נמצאת כל הברכה

חפש את מה שלא רואים ואז תראה
חפש את הקיים דרכו של הבורא
חפש את מה שלא רואים ואז תראה
כי האל אחד ושמו אחד

פזמון...