מילות השיר:
ראיתי אדם בוכה ל ה' זועק במר רוצה
להאכיל את ילדיו, ראיתי אדם בוכה לה'
זועק רוצה פת לחם לילדיו,מוכר חלב ונפט
ברחוב מוכר חלב ונפט ברחוב
פזמון-הוא קם כל בוקר רואה את הנץ אדם
שחי ועובד את ה' חוטב עצים ואיש מתפלל זה
יהודי, הוא קם כל בוקר רואה את הנץ אדם
שחי ועובד את ה' חוטב עצים ואיש מתפלל זה
יהודי, מוכר חלב ונפט ברחוב מוכר חלב
ונפט ברחוב
ראיתי אדם פושט את ידו מטבע שלום נתתי לו
ראיתי אדם פונה לה' זועק במר נלחם מתקיים
מוכר חלב ונפט ברחוב, מוכר חלב ונפט ברחוב
פזמון-הוא קם כל בוקר רואה את הנץ אדם
שחי ועובד את ה' חוטב עצים ואיש מתפלל זה
יהודי, הוא קם כל בוקר רואה את הנץ אדם
שחי ועובד את ה' חוטב עצים ואיש מתפלל זה
יהודי, מוכר חלב ונפט ברחוב מוכר חלב
ונפט ברחוב
הוא קם כל בוקר רואה את הנץ אדם שחי ועובד את ה' חוטב עצים ואיש מתפלל זה יהודי, הוא קם כל בוקר רואה את הנץ אדם שחי ועובד את ה' חוטב עצים ואיש מתפלל זה יהודי...
ראיתי אדם!