מילות השיר:
יהי כבוד השם לעולם
ישמח השם במעשיו
יהי שם השם מבורך
מעתה ועד עולם