מילות השיר:
החיים
החיים באים איתי במגע, החיים עושים אותי בן אדם
הימים דוחקים אותי אל הקיר והדמים אונסים אותי להכיר
הכאב עושה אותי מטושטש והשלום מכה אותי מחדש
אשליה עוצרת לי את הדם בזמן שהוא ניתז על כולם
לו רק היה לי פה לדבר
אני הייתי צועק לך את הכל
אני בנך הגדול אני הקודש בחול
אני כמעט לא יכול אני עברתי הכל
אני עזבתי הכל
(אני חזרתי למרות הכל)
הבקבוק מוצא אצלי נחמה על חיים של גוף ללא נשמה
ועוד טיפה חודרת לי את הלב
עד שתפרוץ את גבול הכאב