מילות השיר:
אמר ר' עקיבא אשריכם ישראל

לפני מי אתם מטהרין
ומי מטהר אתכם