מילות השיר:
אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו,
בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו,
כי הוא אלוקינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו
היום אם בקולו תשמעו