מילות השיר:
ישבתי עם עצמי וכך חשבתי:
שאני לא רוצה שום דבר כאן בעולם
ישבתי עם עצמי וכך אמרתי:
שאני רוצה רק אותך יתברך שמך.
לא רוצה רע, לא רוצה לא רוצה רע
רוצה רק טוב לחטוף רוצה רק טוב לחטוף!
הבטתי מסביב וכך חשבתי שאני לא שייך לשום דבר כאן בעולם
הבטחתי סביב וכך אמרתי שאני שייך רק אליך, יתברך שמך!