מילות השיר:
אודך השם אלוקי בכל לבבי ואכבדה שמך לעולם