מילות השיר:
בית א':
שוב עולה היום
מתגשם חלום
מסביב עולם יפה פורח
אהבה גדולה שולח.

פזמון:
לך בורא עולם
מודה על הקיים
גם אם לפעמים קשה הדרך
שוב נפשי תודה אומרת
לך בורא עולם
מודה על הקיים
ואם לפעמים קשה הדרך
שוב נפשי תודה אומרת
אתה בורא עולם.

בית ב':
ואני צוחק
בליבי שותק
לא מוצא מילה שמתארת
את ההרגשה הנהדרת
אתה אלי יושב שם למעלה
אתה אלי שמאיר לי את הלילה
בזכותך שלווה אני יודע
בזכותך כל רגע
האושר בי נוגע...

פזמון...

בית ג':
מה שיש בלב
גם אם זה כואב
רק אתה אלי הטוב יודע
ואותי תמיד שומע
כי אני אדם
לא ממש מושלם
ונפשי בין טוב לרע נודדת
ואתה השבילים לאור לומדת.

פיזמון...