מילות השיר:
כי אם שישו
וגילו עדי עד
אשר אני בורא
כי הנני בורא את ירושלים
גילה, ועמה משוש

וגלתי בירושלים
וששתי בעמי
ולא-יישמע בה עוד
קול בכי וקול זעקה