מילות השיר:
יברכך ה' וישמרך
יאר ה' פניו אליך ויחונך
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום
הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל