מילות השיר:
אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש
שבתי בבית ה' כל ימי חיי
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו

ואני תפילתי לך ה' עת רצון
אלוקים ברוב חסדך ענני באמת ישעך

הבט ימין וראה ואין לי מכיר
אבד מנוס ממני ואין דורש לנפשי
זעקתי אליך ה' אמרתי אתה מחסי
חלקי בארץ החיים