מילות השיר:
שיר למעלות ממעקים קראתיך ה' ה' שמעה בקולי
תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני
אם עוונות תשמור י-ה ה' מי יעמוד