מילות השיר:
שבחי ירושלים את ה'
הללי אלוקיך ציון

כי חיזק בריחי שערייך
ברך בנייך בקרבך