מילות השיר:
אל תסתר פניך ממני
אל תט באף עבדך
עזרתי היית

אל תטשני ואל תעזבני אלוקי ישעי
כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני

קוה אל ה', חזק ויאמץ לבך
וקוה אל ה'