מילות השיר:
וביום שמחכתם שיר מהלל א-ל
יגל יעקב ישמח ישראל
יגל יעקב ישמח ישראל
ישמח ישראל

לכבוד החתן בחור מעם
לגבוד החתן יעקב איש תם
יגל יעקב ישמח ישראל
יגל יעקב ישמח ישראל